Projekt

Projekt: "3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - Wzrost konkurencyjności MŚP - WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, RPO Lubelskiego"EDUKACJA ŻYWIENIOWA EduDiet - AGATA PRZYTUŁA informuje o realizacji projektu pt.

"3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP"

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwalczanie lub przeciwdziałanie skutkom wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez wsparcie w postaci finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności, dla mikro i małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, które w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności, w tym odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%.

Planowane efekty:
Realizacja projektu ma zapobiec lub zniwelować skutki wystąpienia pandemii COVID-19 oraz wspomóc w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi 23 535,33 zł
Wkład Unii Europejskiej wynosi 23 535,33 zł