akcja profilaktyczna

EduDiet Lublin Edukacja Żywieniowa Przyjaźni
LOSY NARODÓW ZALEŻĄ OD SPOSOBÓW ICH ODŻYWIANIA
A. Brillat – Savarin

Otyłość zakwalifikowana jest do chorób cywilizacyjnych i stała się jedną z najważniejszych chorób żywieniowych obecnych czasów. Liczba otyłych dzieci w Polsce wciąż rośnie, co świadczy o niewystarczającej wiedzy na temat prawidłowego odżywiania się dzieci i ich rodziców. W Polsce problem nadwagi i otyłości dotyczy około 30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz 22% młodzieży do 15 roku życia.

Nadmierna masa ciała sprzyja rozwojowi chorób cywilizacyjnych m.in. cukrzycy typu II, chorób układu sercowo-naczyniowego, a nawet nowotworów. Oprócz negatywnego wpływu nadwagi i otyłości na zdrowie fizyczne, ma ona również wpływ na zdrowie psychiczne, jak i jakość życia na tej płaszczyźnie.

Nie ma wątpliwości, że nadmierna masa ciała niesie za sobą szereg konsekwencji zdrowotnych, a obecne dane statystyczne wskazują na dalszą konieczność edukacji żywieniowej, która pozwoli zahamować rozwój nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Edukacja żywieniowa, praca dietetyka z dziećmi, rodzicami jest istotnym elementem wzrostu świadomości na temat prawidłowego sposobu odżywiania, pozwala budować prawidłowe nawyki żywieniowe, obalać zasłyszane mity, warunkować rozwój dziecka, poznawać właściwości prozdrowotne zbilansowanej diety, jak i daje możliwość skorygowania błędów żywieniowych i zniwelowania wybiórczości pokarmowej, często występującej u dzieci. 

edukacja żywieniowa dzieci


Wspólnie zadbajmy
o jakość zdrowia fizycznego, jak
i psychicznego dzieci.


Edukacja żywieniowa w przedszkolu, szkole, innych placówkach wychowawczych
  • Warsztat dla dzieci prowadzony jest metodą aktywizującą grupę. Program edukacji żywieniowej składa się z krótkiego wprowadzenia, połączenia elementu zabawy oraz nauki. Dzieci w formie zabawy uczą się, poznają szczegółowo zasady piramidy żywienia i stylu życia, dotykają, wąchają i poznają nowe produkty zalecane według założeń zdrowej diety. Dla dzieci prowadzone są pogadanki i rozmowy dotyczące kształtowania zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej oraz walki z otyłością.


Warsztaty dla dzieci Lublin EduDiet


Warsztaty dla dzieci Lublin Agata Przytuła


Warsztaty dla dzieci Dietetyk Lublin


Co obejmuje akcja profilaktyczna „Jem świadomie – dbam o zdrowie”?


9 spotkań dla dzieci: 8 warsztatów - 60 min i 1 warsztat kulinarny - 120 min.
Dzieci oraz rodzice otrzymują pomoce dydaktyczne i zalecenia żywieniowe.
2 grupowe spotkania edukacyjne dla rodziców – 60 min.
Dzieci na zakończenie akcji profilaktycznej otrzymują imienne Dyplomy.
Placówka otrzymuje Certyfikat zaświadczający o przeprowadzeniu akcji profilaktycznej „Jem świadomie – dbam o zdrowie”.
Indywidualne konsultacje dla rodziców z dziećmi, z omówieniem dzienniczka żywieniowego lub przeprowadzeniem badania analizy składu ciała.


Jakie są cele warsztatów:
  • ⇒ Promowanie zasad zdrowego żywienia i stylu życia.
⇒ Zapoznanie dzieci z wartościami odżywczymi produktów.
⇒ Podejmowanie działań służących kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci i rodziców.
⇒ Podejmowanie działań służących integracji dzieci.
⇒ Włączenie rodziców w życie placówki.
⇒ Przekazywanie bieżących informacji rodzicom o postępach i problemach dzieci.
⇒ Udzielanie wskazówek w zakresie prawidłowego odżywiania dla dzieci i rodziców.
⇒ Inicjowanie nawiązywania kontaktów grup rówieśniczych, dzieci z rodzicami i zachęcanie ich do wdrażania modelu zdrowego odżywiania w codziennym życiu.
⇒ Tworzenie partnerskiej atmosfery.
⇒ Realizowanie jednolitego systemu pracy z dziećmi oraz rodzicami regulującego zasady żywienia.

PRZEBIEG WARSZTATÓW:
1. Pogadanka żywieniowa, omówienie wpływu produktów na zdrowie, zaprezentowanie rekwizytów do przeprowadzenia zajęć.
2. Zgadywanka dla dzieci z utrwaleniem wiedzy przekazanej podczas wcześniejszej pogadanki.
3. Przedstawienie korzyści zdrowotnych spożywania omówionych produktów.
4. Zabawa utrwalająca przedstawione informacje.
5. Zakończenie warsztatu, wręczenie materiałów dla dzieci i rodziców.

Program edukacji żywieniowej:
Nr 1 - Piramida zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży
Nr 2 - Warzywa i owoce – źródło cennych składników mineralnych i witamin
Nr 3 - Kasze, makarony i produkty pełnoziarniste – źródło cennego błonnika
Nr 4 - Mleko i jego przetwory – budujemy mocne kości
Nr 5 - Mięso, jaja, ryby, nasiona roślin strączkowych – cenne źródło białka budującego mięśnie
Nr 6 - Olej, orzechy – źródło tłuszczu w diecie
Nr 7 - Aktywność fizyczna – podstawa piramidy
Nr 8 - Budowanie nawyków stylu życia
Nr 9 - Warsztaty kulinarne dla dzieci wraz z podsumowaniem wszystkich spotkań z dietetykiem i wręczenie certyfikatów dzieciom. 

Koszt przeprowadzenia akcji profilaktycznej „Jem świadomie – dbam o zdrowie”
to ok. 130 zł od ucznia. Ostateczna wycena jest indywidualnie wyliczana według lokalizacji placówki, liczebności i ilości grup.

Zapytaj o indywidualną wycenę lub dodatkowe informacje 
telefonicznie lub mailowo - KONTAKT.


Warsztaty dla dzieci

Podczas warsztatów panuje swobodna atmosfera, która pozwala dzieciom odczuwać przynależność do grupy, poczucie współdziałania i współuczestniczenia. Warsztaty dostosowane są do możliwości poznawczych, zainteresowań dzieci, które ukończyły 3 rok życia.
Grupy powinny liczyć maksymalnie 25 osób.


Edukacja Żywieniowa EduDiet Lublin


Indywidualne konsultacje dla rodziców z dziećmi

Indywidualne konsultacje dla rodziców z dziećmi
Jest to doskonały sposób na pogłębienie relacji dziecka z rodzicem, skonsultowania dotychczasowego odżywiania z dietetykiem, rozwiania wątpliwości i odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu dietetyki. Jest to również okazja do wykonania badania analizy składu ciała, jak i do nieskrępowanych rozmów z dietetykiem. Konsultacje można też traktować jako indywidualne lekcje edukacji żywieniowej.Spotkania dla rodziców

Rodzice powinni stale podnosić poziom swojej wiedzy na temat odżywiania, zasad, którymi kierują się w codziennym komponowaniu posiłków. Ważnym elementem wspomagania prawidłowego rozwoju jest edukacja żywieniowa. Powinna być ona prowadzona w sposób nowoczesny, a poruszana tematyka uwzględniać problemy żywieniowe występujące w danym środowisku.


Spotkania dla rodziców lublin

Jak zarezerwować terminy warsztatów?
Rezerwacji należy dokonywać co najmniej dwa tygodnie przed planowanymi warsztatami, wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontakt@agataprzytula.pl. Na wszelkie pytania odpowiem mailowo (kontakt@agataprzytula.pl) lub telefonicznie pod numerem 575 767 107.

W mailu bardzo proszę o zawarcie informacji:
• Ilość grup,
• Data (wybrany zakres dat),
• Godziny warsztatów,
• Nazwa i adres przedszkola/szkoły,
• Wiek dzieci w poszczególnych grupach,
• Liczba dzieci i opiekunów,
• Kontakt do opiekuna grupy (imię, nazwisko, telefon, adres e- mailowy),
• Dodatkowe informacje o grupie (np. niepełnosprawności, alergie i nietolerancje pokarmowe, choroby, etc.),
• Ewentualnie: dane do faktury.

Płatność:
Płatność za warsztaty należy wykonać przelewem najpóźniej 5 dni przed terminem warsztatów.
Dane do faktury i przelewu:
Edukacja Żywieniowa EduDiet – Agata Przytuła
ul. Przyjaźni 1/35
20-314 Lublin
NIP: 9462692244
Numer rachunku konta bankowego: 47 2490 0005 0000 4530 5138 2949