Jak zmieniać nawyki, nie tylko te żywieniowe?


Nawyk jest zachowaniem wykonywanym automatycznie po wystąpieniu wyzwalacza. Jeśli Twoje zachowanie przy pojawieniu się konkretnego bodźca nie jest automatyczne i natychmiastowe, a potrzebujesz się do niego przekonywać lub zmuszać oznacza to, że nie jest to nawyk a zwyczaj.

Zwyczajami są czynności wykonywane regularnie, łatwiej o nich zapomnieć. Przestajemy je wykonywać, gdy jesteśmy bardzo zajęci lub pochłonięci jakąś dodatkową niecodzienną pracą.

Należy rozróżniać co jest zwyczajem a co nawykiem tak, aby rozwijać te drugie.
Bardzo ważny jest czas reakcji pomiędzy wystąpieniem bodźca, a zachowaniem. Im szybciej po wystąpieniu bodźca przejdziemy do zachowania, szybciej również wypracujemy nawyk.

Na przykład:
PO TYM jak zadzwoni budzik ⏰, OD RAZU wstanę z łóżka i zrobię 10 pompek.
PO TYM jak zjem pierwsze śniadanie 🥗, OD RAZU umyję zęby.

Tak wypracowywany nawyk wyrobi się względnie szybko, jednak jeśli do mycia zębów czy wykonania pompek przystąpimy po 15, czy 30 minutach proces automatyzacji będzie zachodził dłużej lub nie zajdzie wcale.

Ważniejszym niż częstotliwość wykonania danego zachowania jest każdorazowe wykonanie zachowania, kiedy pojawi się bodziec. Nawykiem może być również czynność występująca raz na miesiąc. Istotne w budowaniu nawyku jest to, aby daną czynność wykonywać za każdym razem od razu po wystąpieniu bodźca.

Powtórzenie danego zachowania nawet 50 razy nie zagwarantuje nam powstania nawyku, jeśli nie występuje ono zawsze po wystąpieniu wyzwalacza. W takim przypadku powstanie zwyczaj, który jest bardzo podatny na zaniknięcie.

Szybciej rozwiniesz nawyk w przypadku kiedy:
👉 po pojawieniu się wyzwalacza od razu wykonasz zachowanie,
👉 częściej powtórzysz dane zachowanie po pojawieniu się wyzwalacza,
👉 jesteś zdyscyplinowany i potrafisz pilnować się w wykonaniu danego zachowania,
👉 nawyki będziesz rozwijać rano,
👉 zachowanie jest proste i szybkie.

Im przyjemniejsze dla odbiorcy jest dane zachowanie, tym szybciej wypracuje dany nawyk i odwrotnie – jeśli intensywniej musi się zmusić do wykonania czynności tym dłużej zajmie praca nad automatyzacją zachowania. Najlepiej, aby jednocześnie rozwijać od 2 do 3 nawyków jednocześnie.

Stary nawyk jest trudniej usunąć, łatwiej będzie go nadpisać nowym. Zachowujemy bodziec, stwarzamy podobną nagrodę oraz tworzymy nowe zachowanie.

Jeśli nowe zachowanie będziemy wykonywać konsekwentnie, nadpiszemy stare zachowanie nowym. Bez wyzwalacza możemy mówić jedynie o zwyczaju. W początkowej fazie budowania nawyku ważna jest również nagroda, może nią być duma z siebie, pochwała od kogoś. Warto budować i automatyzować jak najwięcej prostych czynności. Pozwoli to zaoszczędzić zasoby intelektualne.

Ma to oczywiście przełożenie również na nawyki żywieniowe. Chcesz je zmienić, ale nie wiesz, od czego zacząć? Jasno sprecyzowany plan żywieniowy, indywidualny jadłospis oraz wskazówki, które zachowania nadpisać nowymi z określeniem bodźców ich warunkujących oraz nagród otrzymasz od dietetyka. Jeszcze przez tydzień możesz skorzystać z promocji noworocznej - współpracy online lub w Lublinie.
>> Sprawdź szczegóły  <<